oct 12

Allison Moore devant la murale de la bibliothèque Pointe-aux-Trembles

Des monstres et des livres
Nan kad mete an plas yon pwojè medyasyon kiltirel, awondisman Rivyè-dè-
Preri-Pwento-Tramb avèk biwo piblik nan Vil Monreyal ki okipe zafè atis,
te òganize yon konkou pou atis pwofesyonèl te prezante yon èv kite kapab
bay sektè jenès bibliotèk Pwento-Tramb nan jarèt.
Yon jiri te seleksyone èv 2 gran atis : Arthur Desmarteaux avèk Allison
Moore nan tèt ansanm te fè yon tablo an mozayik ki rele «Gran
rasanbleman». Moun ki bezwen plis enfòmasyon kapab ale sou sit entènèt
http://www.legrandrassemblement.com/ lap jwen fason pwojè-a te mete
sou pye ak lòt bagay ke atis yo fè déjà. Twa klas nan lekòl Notre-dam ki nan
katye-a, te enspire yo de èv atis yo ak kapsil videyo ki sou sit entènèt la pou
yo te reyalise 2 tablo ki ekspoze nan bibliotèk la.
Depi mwa jwen 2011, nan sektè jenès bibliotèk Pwento-Tranb, tout moun
kapab wè bèl èv 2 gran atis yo te fè-a, tablo sa-a ki fèt ak mozayik tout koulè
ki montre anpil kreyati monstr ak bèt ansanm.

Dans le cadre du Mois du créole de Montréal, on partage avec vous ce texte de la Bibliothèque Pointe-aux-Trembles.

Nan kad mete an plas yon pwojè medyasyon kiltirel, awondisman Rivyè-dè-Preri-Pwento-Tramb avèk biwo piblik nan Vil Monreyal ki okipe zafè atis, te òganize yon konkou pou atis pwofesyonèl te prezante yon èv kite  kapab bay sektè jenès bibliotèk Pwento-Tramb nan jarèt.

Yon jiri te seleksyone èv 2 gran atis : Arthur Desmarteaux avèk Allison Moore  nan tèt ansanm te fè yon tablo an mozayik ki rele «Gran rasanbleman». Moun ki bezwen plis enfòmasyon kapab ale sou sit entènèt http://www.legrandrassemblement.com/ lap jwen fason pwojè-a te mete sou pye ak lòt bagay ke atis yo fè déjà. Twa klas nan lekòl Notre-dam ki nan katye-a, te enspire yo de èv atis yo ak kapsil videyo ki sou sit entènèt la pou yo te reyalise 2 tablo ki ekspoze nan bibliotèk la.

Depi mwa jwen 2011, nan sektè jenès bibliotèk Pwento-Tranb, tout moun kapab wè bèl èv 2 gran atis yo te fè-a, tablo sa-a ki fèt ak mozayik tout koulè ki montre anpil kreyati monstr ak bèt ansanm.

Le texte original est de Marie-Élise Leroux et de Nicole St-Vincent
La traduction en kreyol ayisyen est de Chesena Murat


Partager cet article sur Partager sur Facebook Partager sur Twitter Delicious
Mot(s)-clé(s) associé(s) à cet article :


Les commentaires sont fermés pour cet article.